COOMET ORGANISATION... Structure President and Secretariat President's Council Committee Members and National secretariats Heads of structural bodies Honorary Metrologists of COOMET

HONORARY METROLOGIST OF COOMET
For The Considerable Personal Contribution To The Works And COOMET Activity awarded With The Honorable Tit �Honorary Metrologist Of COOMET� And Confer A Decoration The Specialists Of Organizations Of COOMET Member Countries. Regulation on giving
the distinguished title of
"Honorary metrologist of COOMET"
  
Garik MARTIROSYAN103-2023
Kamo MOVSISYAN081-2019
Vahan SAHAKYAN066-2015
3
  
Tamilla Ibarat qizi SHABIYEVA104-2023
Elchin ABBASOV099-2022
Azer GURBANOV092-2021
Oktay ABBASOV063-2015
Yusif HASANOV061-2014
5
  
Vadim POPKO105-2023
Petr KRIVONOS093-2021
Vladimir MAKAREVICH087-2020
Marina YARMOLOVICH080-2018
Irina VOITEK070-2016
Elena KAZAKOVA064-2015
Nikolai MARTYNAU057-2013
Valery MILEVSKY053-2012
Valery MAKAREVICH047-2010
Olga TARASOVA037-2008
Tatiyana KOLOMIETS036-2008
Maxim SHABANOV021-2007
Nadezda LYAKHOVA020-2007
Valentina POZDEEVA019-2007
Lidia ASTAFIJEVA008-2006
Nikolai ZHAGORA006-2006
16
  
Thomas AHBE098-2022
Annette KÖGLER082-2019
Wladimir SABUGA076-2017
Gudrun WENDT068-2015
Otto GOEBEL062-2014
Hans BACHMAIR044-2009
Konrad HERRMANN035-2008
Andreas ODIN022-2007
Rainer HAHNEWALD012-2006
Hartmut APEL011-2006
Hans-Dieter VELFE005-2006
Manfred KOCHSIEK001-2006
12
  
Stefan KŰCK088-2020
1
  
Ekaterina KOTOVA100-2022
Nurgazy BOTOEV089-2020
Marina DENISOVA069-2016
Valeriy BALYKIN038-2008
4
  
Gulzhan TLESHOVA108-2023
Ulan MOLDAGANAPOV107-2023
Meirtas ZHAMANBALIN106-2023
Karlygash SATTYBAYEVA097-2022
Toktabek TOKANOV083-2019
Kuralay DUYSSEBAYEVA075-2017
Vassily MIKHALCHENKO065-2015
Lubov GALITCYNA056-2013
Reshat SABIRGALIEV051-2012
Olga ISSAKOVA048-2010
Vera DONBAYEVA042-2009
Aymhul KADYROVA039-2008
12
  
Osvaldas STAUGAITIS010-2006
1
  
Stella STRAISTARI102-2022
Teodor BIRSA094-2021
Constantin BORDIANU077-2018
Yuriy FRIPTULYAK040-2009
Elena HANGANU016-2006
5
  
Konstantin CHEKIRDA109-2022
Aleksandr KATKOV101-2022
Nikolay MOISEEV095-2021
Sergey KOMISSAROV090-2020
Vladimir KRUTIKOV084-2019
Vitaly PALCHIKOV079-2018
Elena OSINTSEVA074-2017
Aleksandr DOYNIKOV071-2016
Boris KHLEVNOY067-2015
Sergey MEDVEDEVSKHIH059-2014
Vyatcheslav IVANOV055-2013
Vitaly BUGAEV054-2013
Valery ALEKSANDROV052-2012
Sergey KOROSTIN049-2011
Yury KUSTIKOV046-2010
Valery KUZNETSOV045-2010
Anna CHUNOVKINA041-2009
Lev ISAEV033-2008
Vladimir LAHOV032-2008
Yuri TARBEEV030-2007
Alexander ENYAKOV026-2007
Natalia MURAVSKAYA025-2007
Anatoly POKHODUN024-2007
Leonid KONOPELKO023-2007
Vladislav LEONOV013-2006
Vladimir BELOTSERKOVSKY003-2006
Boris GORSHKOV002-2006
27
  
Stefan MAKOVNIK034-2008
StanislavDURISH015-2006
Stanislav MUSIL014-2006
Ekaterina KROMKOVA009-2006
Matej BILY004-2006
5
  
Jurakhon RAHIMZODA085-2019
1
  
Gennadiy NARODNITSKIY096-2022
Yuliya BUNYAYEVA091-2020
Georgy LEONOV086-2019
Pavel NEYEZHMAKOV078-2018
Andrey IVKOV073-2017
Rymma SERGIYENKO072-2016
Mykhailo ROZHNOV060-2014
Vladimir KUPKO058-2013
Vladimir BOLSHAKOV043-2009
Oleg VELICHKO031-2008
Vladimir CHALY029-2007
Valentin SOLOVJOV028-2007
Yuri PAVLENKO027-2007
Igor ALEKSEEV018-2006
Vasily OGOLUK017-2006
Gorislav SYDORENKO007-2006
16
  
Ortagoli HAKIMOV050-2011
1
      
Russia 109-2023Konstantin CHEKIRDA
Kazakhstan 108-2023Gulzhan TLESHOVA
Kazakhstan 107-2023Ulan MOLDAGANAPOV
Kazakhstan 106-2023Meirtas ZHAMANBALIN
Belarus 105-2023Vadim POPKO
Azerbaijan 104-2023Tamilla Ibarat qizi SHABIYEVA
Armenia 103-2023Garik MARTIROSYAN
  
Moldova 102-2022Stella STRAISTARI
Russia 101-2022Aleksandr KATKOV
Kyrgyzstan 100-2022Ekaterina KOTOVA
Azerbaijan 099-2022Elchin ABBASOV
Germany 098-2022Thomas AHBE
Kazakhstan 097-2022Karlygash SATTYBAYEVA
Ukraine 096-2022Gennadiy NARODNITSKIY
  
Russia 095-2021Nikolay MOISEEV
Moldova 094-2021Teodor BIRSA
Belarus 093-2021Petr KRIVONOS
Azerbaijan 092-2021Azer GURBANOV
  
Ukraine 091-2020Yuliya BUNYAYEVA
Russia 090-2020Sergey KOMISSAROV
Kyrgyzstan 089-2020Nurgazy BOTOEV
Georgia 088-2020Stefan KŰCK
Belarus 087-2020Vladimir MAKAREVICH
  
Ukraine 086-2019Georgy LEONOV
Tajikistan 085-2019Jurakhon RAHIMZODA
Russia 084-2019Vladimir KRUTIKOV
Kazakhstan 083-2019Toktabek TOKANOV
Germany 082-2019Annette KÖGLER
Armenia 081-2019Kamo MOVSISYAN
  
Belarus 080-2018Marina YARMOLOVICH
Russia 079-2018Vitaly PALCHIKOV
Ukraine 078-2018Pavel NEYEZHMAKOV
Moldova 077-2018Constantin BORDIANU
  
Germany 076-2017Wladimir SABUGA
Kazakhstan 075-2017Kuralay DUYSSEBAYEVA
Russia 074-2017Elena OSINTSEVA
Ukraine 073-2017Andrey IVKOV
  
Ukraine 072-2016Rymma SERGIYENKO
Russia 071-2016Aleksandr DOYNIKOV
Belarus 070-2016Irina VOITEK
Kyrgyzstan 069-2016Marina DENISOVA
  
Germany 068-2015Gudrun WENDT
Russia 067-2015Boris KHLEVNOY
Armenia 066-2015Vahan SAHAKYAN
Kazakhstan 065-2015Vassily MIKHALCHENKO
Belarus 064-2015Elena KAZAKOVA
Azerbaijan 063-2015Oktay ABBASOV
  
Germany 062-2014Otto GOEBEL
Azerbaijan 061-2014Yusif HASANOV
Ukraine 060-2014Mykhailo ROZHNOV
Russia 059-2014Sergey MEDVEDEVSKHIH
  
Ukraine 058-2013Vladimir KUPKO
Belarus 057-2013Nikolai MARTYNAU
Kazakhstan 056-2013Lubov GALITCYNA
Russia 055-2013Vyatcheslav IVANOV
Russia 054-2013Vitaly BUGAEV
  
Belarus 053-2012Valery MILEVSKY
Russia 052-2012Valery ALEKSANDROV
Kazakhstan 051-2012Reshat SABIRGALIEV
  
Uzbekistan 050-2011Ortagoli HAKIMOV
Russia 049-2011Sergey KOROSTIN
  
Kazakhstan 048-2010Olga ISSAKOVA
Belarus 047-2010Valery MAKAREVICH
Russia 046-2010Yury KUSTIKOV
Russia 045-2010Valery KUZNETSOV
  
Germany 044-2009Hans BACHMAIR
Ukraine 043-2009Vladimir BOLSHAKOV
Kazakhstan 042-2009Vera DONBAYEVA
Russia 041-2009Anna CHUNOVKINA
Moldova 040-2009Yuriy FRIPTULYAK
  
Kazakhstan 039-2008Aymhul KADYROVA
Kyrgyzstan 038-2008Valeriy BALYKIN
Belarus 037-2008Olga TARASOVA
Belarus 036-2008Tatiyana KOLOMIETS
Germany 035-2008Konrad HERRMANN
Slovakia 034-2008Stefan MAKOVNIK
Russia 033-2008Lev ISAEV
Russia 032-2008Vladimir LAHOV
Ukraine 031-2008Oleg VELICHKO
  
Russia 030-2007Yuri TARBEEV
Ukraine 029-2007Vladimir CHALY
Ukraine 028-2007Valentin SOLOVJOV
Ukraine 027-2007Yuri PAVLENKO
Russia 026-2007Alexander ENYAKOV
Russia 025-2007Natalia MURAVSKAYA
Russia 024-2007Anatoly POKHODUN
Russia 023-2007Leonid KONOPELKO
Germany 022-2007Andreas ODIN
Belarus 021-2007Maxim SHABANOV
Belarus 020-2007Nadezda LYAKHOVA
Belarus 019-2007Valentina POZDEEVA
  
Ukraine 018-2006Igor ALEKSEEV
Ukraine 017-2006Vasily OGOLUK
Moldova 016-2006Elena HANGANU
Slovakia 015-2006StanislavDURISH
Slovakia 014-2006Stanislav MUSIL
Russia 013-2006Vladislav LEONOV
Germany 012-2006Rainer HAHNEWALD
Germany 011-2006Hartmut APEL
Lithuania 010-2006Osvaldas STAUGAITIS
Slovakia 009-2006Ekaterina KROMKOVA
Belarus 008-2006Lidia ASTAFIJEVA
Ukraine 007-2006Gorislav SYDORENKO
Belarus 006-2006Nikolai ZHAGORA
Germany 005-2006Hans-Dieter VELFE
Slovakia 004-2006Matej BILY
Russia 003-2006Vladimir BELOTSERKOVSKY
Russia 002-2006Boris GORSHKOV
Germany 001-2006Manfred KOCHSIEK